Ανακαλύψτε τη δύναμη των Κριτικών.

Βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη της φήμης

Βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη της φήμης

Η επιτυχής εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης ηθικής φήμης απαιτεί την άμεση εστίαση μιας επιχείρησης στα συμφέροντα των πελατών της.

Read more

How Can Negative Customer Feedback Lead to Better Sales?

How Can Negative Customer Feedback Lead to Better Sales?

Feedback is often dreaded, ignored or handled poorly. In reality it offers some of the best opportunities for creating a loyal customer base and strengthening sales.

Read more

Advanced Tactics in Reputation Management

Advanced Tactics in Reputation Management

Every business entity requires skillful application of advanced tactics in reputation management so that it can achieve its targeted sales and production goals.

Read more

7 best ways to encourage customer feedback

7 best ways to encourage customer feedback

Honest customer feedback empowers companies with in-depth knowledge of their customers' decision-making choices.

Read more

Fivestar ZONE Επικοινωνία

Επικοινωνία

Email info@fivestar.zone
Αριθμός ΓΕΜΗ: 053376248000
Phone +30 2352 041036
Mobile 698 391 0726
ΑΦΜ: 076250761

Πρότυπα μηνύματα

Πρότυπα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μόνο για μέλη)

Σειρά e-mail(#1 Γενικά)

Μηνύματα SMS (μόνο για μέλη)

Σειρά SMS (#1 Γενικά)